ข้ามไปยังเนื้อหา

แนะนำตลาดอาชีพอิสระคนพิการ

“ตลาดอาชีพอิสระคนพิการ” ให้บริการคนพิการค้นหาและลงประกาศ ขาย สินค้า บริการและรับสัมปทานพร้อมๆกับบริการให้ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปค้นหาและลงประกาศ ซื้อ สินค้า บริการและให้สัมปทานโดยใช้ระบบออนไลน์

ตลาดอาชีพอิสระคนพิการ เป็นตัวกลางในการติดต่อ ซื้อ - ขาย ให้ - รับ สินค้า บริการ และสัมปทานระหว่างคนพิการและผู้ประกอบการหรือบุคคลทั่วไป โดยมีรูปแบบของการลงประกาศเป็นหลัก และมีช่องทางในการติดต่อกันผ่านทางเว็บไซต์ไว้ให้เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว

อ่านเพิ่มเติม...

ผลิตภัณฑ์แนะนำดูทั้งหมด


บริการดูทั้งหมด


สัมปทานดูทั้งหมด